Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad (SAMS Rotterdam)

De Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad (SAMS Rotterdam) werd door de gemeenteraad geÔnstalleerd op 25 maart 1999, en heeft als onafhankelijke functionele commissie ex artikel 84 van de Gemeentewet tot taak de gemeenteraad gevraagd of ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de participatie en integratie van alle burgers in de Rotterdamse multiculturele samenleving.

De adviescommissie is breed en multicultureel samengesteld. Zowel jongeren alsook ouderen, autochtonen en allochtonen, mannen en vrouwen hebben zitting in de commissie en verrichten dit werk op basis van onafhankelijkheid en vrijwilligheid. De leden vertegenwoordigen in deze commissie niet de belangen van specifieke groepen, maar zijn op persoonlijke titel lid van de commissie zonder last of ruggespraak.

Internet: www.sams.rotterdam.nl