Rotterdamse Kunststichting (RKS)

Rotterdam is in. De stad domineert de culturele pagina's van dagbladen en periodieken. Bij evenementen stromen de bezoekers toe. Dat is wel eens anders geweest. Enkele decennia terug was het alleen druk op werkdagen. De omslag is te danken aan tal van kunstenaars en inspirators, aan de gemeente en aan instellingen, waaronder de RKS. De RKS is na de tweede wereldoorlog opgericht om kunst en cultuur in de gebombardeerde stad nieuw leven in te blazen. En dat is dus uitstekend gelukt.

Toch moet er ook nog veel gebeuren. De stad is gebaat bij een gevarieerd aanbod, zodat jonge, oude en nieuwe Rotterdammers er iets van hun gading vinden. Het is belangrijk dat er niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken van alles te beleven valt. Verder moet er plaats zijn voor vernieuwing. De RKS wil een open instelling zijn met een lage drempel en oog voor de culturele ontwikkelingen in de stad.
De RKS stimuleert de ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad door middel van subsidieverlening, advies en debat.

Subsidie: Zowel amateurs als professionele kunstenaars kunnen voor subsidie bij de RKS aankloppen.

Advies: De RKS adviseert de gemeente, de deelgemeenten en culturele instellingen.

Debat: De RKS brengt de discussie op gang over alles wat kunst, cultuur en maatschappij in beweging houdt.

Internet: www.rks.nl