De Thermometer

LBR - Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Het LBR is het landelijk expertisecentrum op het gebied van de bestrijding van rassendiscriminatie. Het LBR zet zijn deskundigheid in om met een pragmatische aanpak individuen en organisaties te ondersteunen. Een team van informatieadviseurs, documentalisten, juristen, beleidsadviseurs en onderzoekers staat klaar om op de meest diverse vragen een passend antwoord te vinden. Per situatie wordt, in nauw overleg met de klant, bekeken wat de beste oplossing is en een advies geformuleerd. Omdat preventie belangrijk is, onderhoudt het LBR goede contacten met samenwerkingspartners in het land. Gezamenlijk wordt het invoeren en toepassen van preventief beleid gestimuleerd.

Het LBR beschikt over een scala aan mogelijkheden en materialen om rassendiscriminatie tegen te gaan en goede interetnische verhoudingen te bevorderen.

LBR-helpdesk
Snel antwoord op vragen over de multiculturele samenleving en de bestrijding van rassendiscriminatie

Deskundigheidsbevordering
Workshops, trainingen reageren op racistische uitlatingen, lezingen en expertmeetings

Onderzoek, beleidsadvisering, expertise racismebestrijding
Beleidsadviezen voor organisaties en de overheid
Jaarrapportage Jaar in beeld: overzicht van de stand van zaken van racisme en racismebestrijding in Nederland

Documentatiecentrum
Duizenden boeken, video's, dossiers, vormen van lesmateriaal, tentoonstellingen
Leeszaal, videoruimte, uitleen, uitleenservice per post, deskundige ondersteuning

LBRbase databanken
LBRbase-adressen: adressen van Nederlandse en internationale organisaties en instellingen
LBRbase-documentatie: beschrijving van de gehele collectie van het documentatiecentrum
LBRbase-jurisprudentie: uitgebreid overzicht van jurisprudentie op het terrein van rassendiscriminatie

Internationale netwerken
Samenwerking met Europese partners en verschillende internationale instellingen
Vertegenwoordiging Nederland in diverse Europese netwerken

LBR-shop
Posters, T-shirts, publicaties, stickers, ansichtkaarten, buttons
Distributiecentrum voor diverse organisaties en bij campagnes

Laatste nieuws
Zebra Muurkrant, goed nieuws, positieve voorbeelden en activiteiten
Zebra Magazine, achtergronden en juridische artikelen
Website www.lbr.nl.

Juridisch advies
Advies bij juridische procedures en het toepassen van wet- en regelgeving
BecommentariŽring van nationale en internationale wet- en regelgeving
Publicaties over jurisprudentie, onder meer in Rechtspraak Rassendiscriminatie en Zebra Magazine
Samenwerking met justitie en politie

Onderwijs
School Zonder Racisme (SZR), een unieke methode om racisme en discriminatie tegen te gaan in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
Ondersteuning bij projectactiviteiten en lesprogramma's
Het Onderwijspanel becommentarieert les- en projectmateriaal

Beeldvorming
Signaleren van negatieve - en stimuleren van evenwichtige beeldvorming
Zilveren Zebra, nationale mediaprijs voor mediaproducties die op een kritische, inventieve en eerlijke wijze de multiculturele samenleving belichten

Arbeidsmarkt
Gedragscodes formuleren, draagvlak ontwikkelen, communicatie bevorderen
Ondersteunen maatregelen en initiatieven voor evenredige arbeidsdeelname

Dienstverlening
Advisering op terreinen waarop veel publiekscontacten plaatsvinden, zoals huisvesting, gezondheidszorg, horeca, commerciŽle diensten


Meer weten? www.lbr.nl !


LBR
Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie
Schaatsbaan 51
3013 AR Rotterdam
tel: 010 - 201 02 00
fax: 010 - 201 02 22
e-mail: info@lbr.nl
website: www.lbr.nl